Arbitragehandel

I den här artikeln får du lära dig mer om arbitragehandel och hur man kan göra arbitragevinster i vad som i teorin och ofta i praktiken är riskfria vinster. Ordet kommer från latinets Arbitratus och heter samma på svenska som på engelska.

Innehåll i artikeln

 1. Vad är arbitragehandel?
 2. Arbitragevinst
 3. Exempel på arbitrage
  1. Aktiearbitrage
  2. Valutaarbitrage
 4. Riskfri betting

Vad är arbitragehandel?


När det finns obalanser mellan marknader kan man använda sig av arbitragehandel för att tjäna pengar. En del beskriver arbitrage trading som en möjligt att göra "riskfri vinst" eller "riskfri handel". Arbitragehandel innebär att man kan köpa en tillgång på en marknad och direkt sälja den på en annan och räkna hem mellanskillnaden som en snabb vinst.

Arbitragevinst


Globaliseringen har öppnat möjligheter för handel på många olika marknader samtidigt. En del hävdar att det ger mer effektiva marknader men risken finns också för ineffektivitet. Det finns många olika tillgångsslag där arbitragevinster kan uppnås för den som vill bedriva arbitragehandel.

 • Valutor
 • Fixed-income arbitrage
 • Aktier
 • Råvaror
 • Sure Betting

Exempel på arbitrage


Aktiearbitrage

Aktien för Aktiebolaget AB är noterad både på Stockholmsbörsen och New York Stock Exchange (NYSE). På eftermiddagen är handeln öppen på båda börserna och då är arbitragehandeln möjlig att utföra.

Aktien handlas för 200 kr i Stockholm och exakt samtidigt för 202 kr i New York. Du som aktiehandlare kan köpa aktien i Stockholm och direkt sälja den i USA. Du får då en vinst på 2 kr minus courtage. Det gäller att du har tillräckligt lågt courtage för att arbitragevinsten inte ska ätas upp.

Aktiehandel i aktien Ericsson, fyra olika marknader, aktiearbitrage kan uppstå
Ericssons B-aktie handlas på fyra olika marknader (Sverige, Tyskland, Finland och USA). Notera dock att priset är i olika valutor och något som bör räknas in i modeller för eventuellt aktiearbitrage.

Daytraders kan använda sig av finansiella instrument som CFD:er för en arbitragestrategi. Med en CFD kan man öppna och stänga positioner väldigt snabbt, något som är viktigt för att minimera riskerna med strategin. Den som vill kanske kan utforma automatiserade tradingsignaler och algoritmer för att bevaka och trada på olika marknader.

För att det ska gå att göra arbitragevinster gäller det att mellanskillnaden i pris inte äts upp av för höga transaktionsavgifter. Den som försöker tillämpa strategin måste ha ett tradingkonto med låga avgifter, lågt courtage.

Valutaarbitrage

I ett 3-vägs arbitrage inom valutahandel (forex trading) kan man tjäna pengar på att växla från en basvaluta till en motvaluta och sen göra en ny trade med den som basvaluta vidare till en tredje motvaluta. Hela proceduren sker med tre olika banker där valutaväxling visar sig ge ett arbitrageläge.

Exempelvis kanske växlingskursen för Euro/USD är 0.894 hos bank 1, Euro/Pund 1.276 hos bank 2 och USD/Pund 1.432 hos bank 3.

Valutapar Kurs
EUR/USD 0.894
EUR/GBP 1.276
USD/GBP 1.432

Om du då har 1 000 000 USD som du växlar mot Euro får du 894 000 EUR. Dessa konverteras sedan till pund och blir då 700 626 GBP. Sist växlar du tillbaka till USD med kursen 1.432 och får då 1 003 296 USD. Detta arbitrage ger en riskfri vinst på 3 296 USD.

valutaarbitrage
Schematiskt tillvägagångssätt för hur arbitrage trading inom valutahandel kan gå till.

Arbitrage på boende

I kanten av den här typen av handel kan vi även räkna in bostadsmarknad. Det finns till exempel möjlighet att tjäna pengar på att hyra eller köpa bostäder på långa kontrakt, men hyra ut de på kortare och dyrare kontrakt. Vi kan kalla det för ett hyresarbitrage.

Genom att nyttja olika plattformar har en del skapat inkomster på detta sätt utan att ens äga någon fastighet själv. Till exempel genom att hyra en längre period på en marknadsplattform och sen hyra ut via en annan plattform som t ex Airbnb till högre pris. Mellanskillnaden blir vinsten helt enkelt.

Ett rent arbitrage blir det dock endast om man kan låsa in hyreskontrakten vid samma tidpunkt. Risken annars är att man inte lyckas hyra ut för att täcka sin egen hyreskostnad.

Riskfri betting


Inom sport finns en oddsmarknad där det kan förekomma betting arbitrage. Det brukar ibland kallas för riskfri betting eller oddsarbitrage. Oavsett utfallet i en match kan du säkra hem en vinst på ditt satsade kapital. När man tillämpar denna strategi i syfte att säkra hem insättningsbonusar kallas det för Matched Betting.