Investering och avkastning genom arbitrage

Att investera och få avkastning genom arbitrage är inte kopplat strikt till sport. Det är en ekonomisk term som används för att beskriva obalanser mellan marknader.

Det enklaste sättet att förklara det kanske är som en "riskfri vinst" eller "riskfri handel". Du kan tjäna pengar på att köpa och sälja en tillgång samtidigt fast på olika marknader.

Genom ineffektiva marknader kan du som investerare hitta tillfällen då priset för en tillgång skiljer sig åt.

Exempel på tillgångar för arbitragehandel

  • Valutor
  • Fixed-income arbitrage
  • Aktier
  • Råvaror

Ett exempel på aktiearbitrage

Aktien för Aktiebolaget AB är noterad både på Stockholmsbörsen och New York Stock Exchange (NYSE). På eftermiddagen är handeln öppen på båda börserna och då är arbitragehandeln möjlig att utföra.

Aktien handlas för 200 kr i Stockholm och exakt samtidigt för 202 kr i New York. Du som aktiehandlare kan köpa aktien i Stockholm och direkt sälja den i USA. Du får då en vinst på 2 kr minus courtage. Det gäller att du har tillräckligt lågt courtage för att arbitragevinsten inte ska ätas upp.

Valutaarbitrage i tre led

I ett 3-vägs arbitrage inom valutahandel kan man tjäna pengar på att växla från en valuta till en annan och sen vidare till en tredje valuta. Hela proceduren sker med tre olika banker.

Exempelvis kanske växlingskursen för Euro/USD är 0.894 hos bank 1, Euro/Pund 1.276 hos bank 2 och USD/Pund 1.432 hos bank 3.

Om du då har 1 000 000 USD som du växlar mot Euro får du 894 000 EUR. Dessa konverteras sedan till pund och blir då 700 626 GBP. Sista växlar du tillbaka till USD med kursen 1.432 och får då 1 003 296 USD. Detta arbitrage ger en riskfri vinst på 3 296 USD.

Riskfri betting

Inom sport finns en oddsmarknad där det kan förekomma betting arbitrage. Det brukar ibland kallas för riskfri betting eller oddsarbitrage. Oavsett utfallet i en match kan du säkra hem en vinst på ditt satsade kapital.